دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
کمیته‌های یاتا
10:1 - 1396/3/30

یاتا (IATA) برای انجام فعالیت ‌های خود بین كمیته ‌های مختلف تقسیم كار نموده است كه این كمیته ‌ها عبارتند از:

کمیته مالی: کمیته مالی یاتا که مرکز آن در ژنو می باشد موظف به انجام امور مربوط به حسابداری و تصفیه حساب بین شرکت های هوایی در رابطه با تجارت فی ما بین آنها می باشد. همچنین مسائل شرکت های هوایی در رابطه با ارز و مبادله آن، مالیات و مطالبات، بیمه و آمار، به این کمیته مربوط می شود.

کمیته حقوقی: این کمیته با موارد و مسائل حقوقی که به حمل و نقل بین المللی ارتباط پیدا می کند، سروکار دارد. همچنین تدوین نظر شرکت های هوایی در رابطه با مسائلی نظیر مسئولیت و تعهدهای شرکت های هوایی در قبال یکدیگر و مسافران، بخشی از وظایف این کمیته می باشد.

کمیته فنی: همکاری شرکت های هوایی در زمینه های عملیاتی و فنی از طریقه کمیته فنی «یاتا» امکان پذیر می گردد. فعالیت های کمیته فنی IATA مبتنی بر تبادل اطلاعات و تجارب بین شرکت های هوایی می باشد.

کمیته ترافیک: کمیته ترافیک دربرگیرنده کلیه فعالیت های بازرگانی شرکت های هوایی می باشد. یاتا به عنوان یک انجمن در تسهیل امور بین شرکت های هوایی از جمله استاندارد کردن فرم ها، رویه ها و توافق های مربوط به هندلینگ می باشد. از طرف دیگر IATA به منزله آژانسی نیمه دولتی است که بسیاری از دولت ها، مسئولیت مذاکره قراردادهای بین المللی مربوط به نرخ و قیمت ها را به آن محول نموده‌اند تا در نهایت پس از تصویب دولت ها به مرحله اجرا درآید.

کمیته پزشکی: این کمیته متشکل از مشاوران و متخصصان در امر پزشکی ایرلاین ها می باشد. کار این کمیته بررسی عوامل «روان تنی» می باشد که ممکن است سلامت و ایمنی کارکنان پرواز و مسافران را تحت تاثیر قرار دهد. کمیته پزشکی کانالی ارتباطی برای همکاری ایرلاین با سازمان بهداشت جهانی می باشد.


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست