دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
شرایط لازم جهت اخذ و تمدید موافقت اصولی تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی
12:58 - 1397/3/23

جهت کلیه متقاضیان پس از احراز شرایط فوق و ارائه مدارک لازم، در دبیرخانه کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی تشکیل پرونده می‌گردد و براساس اولویت در جلسه کمیته مذکور مطرح و در صورت اعلام موافقت با صدور مجوز بند الف، متقاضی موظف است طی مهلت سه ماه نسبت به معرفی مدیر فنی واجد شرایط، محل مناسب، نام، آرم و ارائه ضمانت‌نامه بانکی و غیره و انجام کلیه مراحل و راه‌اندازی دفتر پس از تایید کمیته اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده بعد از مطرح شدن و بررسی درخواست در کمیته فنی، موافقت اصولی به مدت 3 ماه دیگر تمدید می‌گردد، در صورت عدم تکمیل مدارک موافقت مذکور کان لم یکن تلقی خواهد شد.

*مؤخره: با توجه به محدودیت ناوگان حمل و نقل هوایی، صندلی‌های پروازی و همچنین میزان تقاضای مسافرت هوایی، تصمیم نهایی در خصوص صدور مجوز با تشخیص کمیته فنی می‌باشد.

كميته نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوایی

منبع: www.cao.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست