دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
مقررات جدید فرودگاهی تدوین شد
14:13 - 1397/3/9

معاون هوانوردی و امور بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری از تدوین مقررات جدید فرودگاهی هماهنگ با مقررات جدید سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مرتضی دهقان اظهار داشت: به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری صنعت و یکپارچگی قوانین و مقررات سازمان و در راستای پیاده سازی آئین نامه احداث، توسعه، مدیریت و بهره‌برداری فرودگاه‌های غیرنظامی مصوب سال 1392 نسخه مقررات جدید فرودگاهی جهت بهره‌برداری ذینفعان و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات بر روی پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت و ایجاب بازنگری و به‌روزرسانی مقررات هوانوردی کشور گفت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون نقش و جایگاه صنعت هوانوردی کشور ذیل اهداف سند چشم انداز 1404 و دیگر اسناد بالادستی در خصوص اخذ رتبه نخست منطقه به جهات کمی و کیفی، ضرروی است همزمان با تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور در حوزه عملیات پرواز، محتوا و ساختار قوانین و مقررات نیز با توجه به اقتضائات و الزامات ملی و بین‌المللی صنعت به‌روزرسانی شود.

دهقان تصریح کرد: بازنگری و به‌روزرسانی قالب و ساختار مقررات و شیوه نامه‌ها، نقش راهبردی در نحوه اجرا، نظارت و پایش امور صنعت هوانوردی خواهد داشت.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: حسن انجام و اجرای امور در حوزه فناوری‌های برتر نیازمند ارائه تعریف و تصریح مقررات و دستورالعمل‌های کارآمد و جامع است که متعاقبا در مرحله پایش و نظارت نیز میزان انطباق و افتراق عملکرد مجریان و متصدیان مبتنی بر قوانین و مقررات موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: به همین منظور ضمن تشکیل کارگروه تدوین مقررات و شیوه نامه‌های هوانوردی با مشاركت دفاتر تضمین كیفیت و نظارت بر عملیات هوانوردی، فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و رویه‌های فرودگاهی براساس رویکرد تطبیقی با بومی‌سازی الگو و ساختار مقررات آژانس ایمنی هوانوردی اروپا جهت انطباق حداکثری مقررات ملی کشور با الزامات و قوانین بین‌المللی و به حداقل رساندن وجه افتراق با حضور مدیران و کارشناسان مجرب سازمان و مشارکت نخبگان و خبرگان صنعت آغاز شد. 

دهقان افزود: بدون شک مشارکت فعال مدیران و کارشناسان صنعت هوانوردی فارغ از تعلقات صنفی و ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده، فرایند اصلاح رویه‌ها و ارتقا استانداردهای فرودگاهی را تسریع و تسهیل می‌کند.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: از فرودگاه‌ها خواسته شد که تمامی طراحی‌های جدید زیرساختی خود را منطبق با مقررات جدید صورت دهند و طبق جدول زمانبندی ارائه شده خود را با مقررات جدید انطباق دهند.

منبع: www.cao.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست