دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران
23:51 - 1396/5/24

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/05/07 29 Jul 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/05/19 10 Aug 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم عاطفه سعادتی 94 خیلی خوب اول
2 خانم پرتو متدین اول 93 خیلی خوب دوم
3 آقای علی کیوانی 92 خیلی خوب سوم
4 آقای امیرحسین محمد 91 خیلی خوب چهارم
5 خانم سحر احمدی بلوطتکی 88 خیلی خوب پنجم
6 خانم سیده ازاده جزایری 88 خیلی خوب پنجم
7 آقای عرفان واحدی لاهرود 85 خوب ششم

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست