دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
از خوب به عالی
14:55 - 1403/1/14

از خوب به عالی کتاب راهنماییست برای پیشرفت همیشگی و ممانعت از توقف در راستای پیشرفت. 

همیشه قدم بعدی وجود دارد و باید با اندیشه ای برتر و با برنامه ریزی به استقبالش برویم. 

خواندن این کتاب را به شما عزیزان توصیه میکنیم 

https://partoo.net/upload/Good2Great.ppsx


نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست