دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
نمایشگاه تکنولوژی های فرودگاهی اندونزی
3:43 - 1396/4/8

کشور برگزارکننده: اندونزی

تاریخ شروع: چهارشنبه 1396/09/15

مدت: 2 روز

توضیحات: نمایشگاه تکنولوژی های فرودگاهی اندونزی همراه با کنفرانس در زمینه های نوآوری در این صنعت برگزار میگردد.

وبسایت: www.airportsolutions.com/indonesia


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست