دوشنبه، 1 مرداد 1403
Monday, July 22, 2024
 
نمایشگاه فرودگاه های هوشمند جنوب شرقی آسیا
2:53 - 1396/4/8

کشور برگزارکننده: سنگاپور

تاریخ شروع: پنجشنبه 1396/11/26

مدت: 3 روز

توضیحات: نمایشگاه فرودگاه های هوشمند جنوب شرقی آسیا، نمایشگاه بین المللی تجهیزات، تکنولوژی، امنیت، طراحی و خدمات فرودگاهی می باشد.

وبسایت: www.smart-airports.com/sea


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست