هدف مؤسسه آموزش هوایی پرتو ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکتهای هواپيمائی و دفاتر خدمات مسافرتی ميباشد. اين موسسه تنها نماينده IATA در ايران می باشد که اقدام به برگزاری دوره های مربوطه می نمايد.

در اين راستا مؤسسه افتخار همکاری با استاتيد مجرب داخلی و ارتباط مستقيم با مؤسسات بين المللی جهت بروز نگه داشتن اطلاعات ارائه شده ميباشدو همچنين آماده برگزاری دوره های آموزشی مورد درخواست شما در محل مورد نظر شما ميباشد. علاوه بر اين آماده مساعدت و همکاری و همفکری در موارد ذيل ميباشد.
 Copyright 2004 - 2014 Parto Aviation Institute, All rights reserved.

It is replica watches sale as well as lighthearted without having to be eager or even replica watches sale. The number of fake watches sale would you observe along with revolving replica watches uk stores about the dial. Certainly, the actual Azimuth panerai replica sale Insane Driver is not for everybody, however for the actual rolex replica sale enthusiast looking for the noisy rolex replica uk by having an appreciation with regard to motorbikes or even truly any type of car activities, a rolex replica sale watch such as this acts a distinct segment part very properly. This particular uncommon replica watches uk had been without doubt harder to create when it comes to jewel environment as well as band technicians.